Zelinčani su voljni sudjelovati u formiranju politika prema djeci i mladima

Objavljeno: 29.07.2015 (11:33:10)
Rezultati istraživanja koje je Udruga roditelja „Korak po korak“ u suradnji s Udrugom mladih Zeline provela u Svetom Ivanu Zelini u sklopu projekta „Organizacije koje brinu“ pokazali su da je velik broj građana Svetog Ivana Zeline spreman uključiti se u razvoj lokalnih politika i strategija za razvoj različitih usluga i programa za unapređenje kvalitete života djece i mladih. Uz to, velik je postotak građana Svetog Ivana Zeline, 91,8 posto, zainteresiranih za život lokalne zajednice, dok o programima za djecu i mlade više želi znati čak 80 posto građana.

Cilj je istraživanja bio prepoznati potrebe djece i mladih u lokalnim zajednicama na koje je potrebno odgovoriti u suradnji s lokalnim administrativnim tijelima i organizacijama civilnog društva, a sve u svrhu postizanja dobrog upravljanja u lokalnim sredinama u okviru kojeg je sudjelovanje građana jedan od ključnih elemenata. Istraživanjem se tako nastojalo otkriti koliko su građani informirani i uopće spremni uključiti se u aktivnosti na razini lokalne zajednice te koliko su spremni na sudjelovanje u kreiranju lokalnih politika koje će u konačnici osigurati bolju budućnost djece i mladih u njihovu gradu.

„Naš je konačan cilj donošenje lokalne strategije za djecu i mlade kako bismo jače promovirali, poštovali i zaštitili njihova prava. Pritom smatramo da građani nikako ne smiju biti samo u ulozi korisnika i potrošača usluga, već moraju preuzeti inicijativu i ulogu sudionika u procesima odlučivanja i kreiranja javnih politika. Ovo nam je istraživanje pomoglo da prepoznamo koji su to izazovi na putu aktivnije participacije građana u lokalnim zajednicama i načini na koje ih možemo potaknuti na sudjelovanje, u suradnji s osnaženim organizacijama civilnog društva“, pojasnila je Marina Trbus, voditeljica projekta „Organizacije koje brinu“ iz Udruge roditelja „Korak po korak“.

Rezultati istraživanja koje je proteklih mjeseci provedeno na uzorku od 147 sudionika, od čega je njih 43 posto bilo mlađe od 30 godina, pokazali su da Zelinčani u visokom postotku izražavaju interes za život u lokalnoj zajednici i za teme djece i mladih. Primjerice, 91,8 posto uglavnom je ili u potpunosti zainteresirano za život lokalne zajednice, a za teme djece i mladih preko 80 posto. Međutim, smatraju da o tim temama nemaju dovoljno informacija, a i kad bi htjeli saznati više o njima, manje od jedne trećine zna kome bi se mogli obratiti u lokalnoj zajednici, odnosno gdje bi mogli potražiti te informacije.

Među ispitanicima je 80 posto onih koji znaju da u svetom Ivanu Zelini postoji udruga za mlade, međutim veliki dio njih, 85 posto, navodi da nikada nisu sudjelovali u istraživanju vezano za potrebe mladih. Oko 70 posto građana upoznato je s činjenicom da u njihovom gradu ne postoji lokalna politika vezana za mlade. Iako je u tijeku formiranje Savjeta za mlade na razini Grada Svetog Ivana Zeline, 63 posto građana ne zna postoji li to tijelo, što dovodi do zaključka da je potrebno uložiti napor da se o formiranju i planiranim akcijama Savjeta informira građane.

Oko jedne trećine građana navodi da ne zna financira li grad projekte i programe namijenjene mladima, što ukazuje da bi građane trebalo bolje upoznati sa planovima o ulaganjima na razini grada u projekte usmjerene toj skupini. Tome bi pak mogli pomoći lokalni mediji te formiranje info centra i kluba za mlade na razini grada, što i je jedna od preporuka Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2014/2017.

Grad Sveti Ivan Zelina, na čelu s gradonačelnikom Hrvojem Košćecom te predstavnicima tijela javnih vlasti, okupljenih kroz Vijeće za prevenciju grada Svetog Ivana Zeline, izrazio je spremnost da kao partner na projektu unaprijedi kvalitetu komunikacije i podrži participaciju građana, a posebno mladih kroz izradu lokalne politike za djecu i mlade čije je izglasavanje predviđeno na gradskom vijeću krajem 2016. godine.

U dijelu istraživanja koji se odnosi na teme o djeci, čak 78,3 posto građana kaže da bi bili spremni uključiti se u razvoj lokalnih politika i strategija kojima bi se predvidjele različite usluge i programi za unapređenje kvalitete života za djecu i mlade, a čak 64 posto  navodi da bi se o tome i dodatno educirali s ciljem što kvalitetnije participacije u izradi takvih lokalnih politika.
O projektu „Organizacije koje brinu“

Projekt „Organizacije koje brinu“ provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Gradom Svetim Ivanom Zelinom, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, udrugom Proanima.kreativka iz Vukovara i udrugom PRONI iz Osijeka, a na projektu surađuju i Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova kao pridruženi partneri. Cilj je projekta osnaživanje organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine, odnosno provedbe politika prema djeci i mladima. Konačni je cilj projekta educirati organizacije civilnog društva i javnu administraciju za proces uspostave transparentnih politika prema djeci i mladima te osnažiti građane da se uključe i podrže donošenje lokalnih strategija. Projekt se provodi u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“. Financira ga Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Vrijednost projekta iznosi 240.000,00 eura.

Pregled arhive | Ispis članka Share/Save/Bookmark

Komentari

Trenutno nema komentara za odabrani članak
Kako biste upisivali komentare, morate biti prijavljeni! Ukoliko nemate podatke za prijavu, možete se registrirati
Trenutno u eteru Radio Zeline:
PROGRAM UZIVO
Kako slušati Live streaming?

Vremenska prognoza

Detaljna vremenska prognoza za Zelinu »

Vaš glas

Ima li Zelina potrebe za lokalnom radio postajom?

Da, lokalne informacije svaki dan
Ovdje sam došao samo kliknuti - Ne

Financije

Hrvatska narodna banka

na dan 14.10.2015.
1 AUD 4,888956 kn
1 CAD 5,127417 kn
1 CHF 6,974827 kn
1 CZK 0,281180 kn
1 DKK 1,021539 kn
1 EUR 7,621393 kn
1 GBP 10,206767 kn
100 HUF 2,448798 kn
100 JPY 5,596147 kn
1 NOK 0,826248 kn
1 PLN 1,801237 kn
1 SEK 0,824549 kn
1 USD 6,693653 kn

Kalkulator Valuta

HNB

Kino program

moj-film.hr - kompletan kino program